Vis detaljer

Vis detaljene til grupperte rader eller kolonner som inneholder markøren. For å vise alle de grupperte radene eller kolonnene, velg den markerte tabellen og så denne kommandoen.

To hide a selected group, choose Data - Group and Outline – Hide Details.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og disposisjon → Vis detaljer


Supporter oss!