Skjul detaljer

Skjul detaljene til grupperte rader eller kolonner som inneholder markøren. For å skjule alle de grupperte radene eller kolonnene, velg den markerte tabellen og deretter denne kommandoen.

For å vise alle skjulte grupper, velg den skisserte tabellen, og velg deretter Data – Gruppe og Disposisjon – Vis detaljer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og disposisjon → Skjul detaljer


Supporter oss!