Skjul detaljer

Skjul detaljene til grupperte rader eller kolonner som inneholder markøren. For å skjule alle de grupperte radene eller kolonnene, velg den markerte tabellen og deretter denne kommandoen.

To show all hidden groups, select the outlined table, and then choose Data - Group and Outline – Show Details.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og disposisjon → Skjul detaljer


Supporter oss!