Gruppe og disposisjon

Du kan lage en oversikt over dataene dine og gruppere rader og kolonner sammen slik at du kan skjule og utvide gruppene med et enkelt klikk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og Disposisjon


Skjul detaljer

Skjul detaljene til grupperte rader eller kolonner som inneholder markøren. For å skjule alle de grupperte radene eller kolonnene, velg den markerte tabellen og deretter denne kommandoen.

Vis detaljer

Vis detaljene til grupperte rader eller kolonner som inneholder markøren. For å vise alle de grupperte radene eller kolonnene, velg den markerte tabellen og så denne kommandoen.

Grupper

Definerer det valgte celleområdet som en gruppe med rader eller kolonner.

Løs opp gruppe

Løs opp den valgte grupperinga. I en nøstet gruppering vil de siste radene eller kolonnene som ble lagt til, bli fjernet fra grupperinga.

Autodisposisjon

Hvis det valgte celleområdet inneholder formler eller referanser, viser LibreOffice utvalget automatisk.

Fjern

Slett kantlinjene fra det valgte celleområdet.

Supporter oss!