Gruppe og disposisjon

You can create an outline of your data and group rows and columns together so that you can collapse and expand the groups with a single click.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Gruppe og Disposisjon


Skjul detaljer

Skjul detaljene til grupperte rader eller kolonner som inneholder markøren. For å skjule alle de grupperte radene eller kolonnene, velg den markerte tabellen og deretter denne kommandoen.

Vis detaljer

Vis detaljene til grupperte rader eller kolonner som inneholder markøren. For å vise alle de grupperte radene eller kolonnene, velg den markerte tabellen og så denne kommandoen.

Grupper

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Løs opp gruppe

Løs opp den valgte grupperinga. I en nøstet gruppering vil de siste radene eller kolonnene som ble lagt til, bli fjernet fra grupperinga.

Autodisposisjon

If the selected cell range contains formulas or references, LibreOffice automatically outlines the selection.

Fjern

Slett kantlinjene fra det valgte celleområdet.

Supporter oss!