Slå sammen etter

Slå sammen etter

Bruk denne seksjonen hvis celleområdene du ønsker å slå sammen inneholder etiketter. Bruk av disse valgene er kun nødvendig hvis området for sammenslåinga inneholder like etiketter og dataene organiseres annerledes.

Radetiketter

Bruker rad-etikettene til å stille opp de sammenslåtte dataene.

Kolonneetiketter

Bruker kolonne-etikettene til å stille opp de sammenslåtte dataene.

Innstillinger

Opprett lenke til kildedata

Knytter dataene i sammenslåingsområdet til kildedataene og oppdaterer resultatene automatisk når kildedataene endres.

Innstillinger

Skjuler tilleggsalternativene.

Supporter oss!