Consolidate

Slå sammen data fra en eller flere uavhengige celleområder, og beregn et nytt område ved bruk av den funksjonen du oppgir.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Konsolider


Funksjon

Velg hvilken funksjon du vil bruke for sammenslåinga.

Consolidation ranges

Viser celleområdet som allerede er valgt som et sammenslåingsområde.

Kildedataområdet

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Forminsk/Maksimer

Trykk på Forminsk for å gjøre dialogvinduet like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettere å merke av området i arket. Knappen blir etter dette endret til en Maksimering-knapp. Denne kan brukes til å gjenopprette størrelsen på dialogvinduet.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon

Forminsk

Ikon

Maksimer

Kopier resultater til

Viser den første cellen i området hvor resultatet av de sammenslåtte cellene vil bli vist.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Legg til

Legg celleområdet angitt i listen over Kildedataområder til i boksen for sammenslåingsområder.

Innstillinger

Shows additional options.

Supporter oss!