Konsolider

Slå sammen data fra en eller flere uavhengige celleområder, og beregn et nytt område ved bruk av den funksjonen du oppgir.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Konsolider


Funksjon

Velg hvilken funksjon du vil bruke for sammenslåinga.

Konsolideringsområder

Viser celleområdet som allerede er valgt som et sammenslåingsområde.

Kildedataområdet

Spesifiserer celleområdet du vil konsolidere med celleområdene som er oppført i boksen Konsolideringsområder . Velg et celleområde i et ark, og klikk deretter Legg til. Du kan også velge navnet på en forhåndsdefinert celle fra Kildedataområdet listen.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Kopier resultater til

Viser den første cellen i området hvor resultatet av de sammenslåtte cellene vil bli vist.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Legg til

Legg celleområdet angitt i listen over Kildedataområder til i boksen for sammenslåingsområder.

Innstillinger

Viser flere alternativer.

Supporter oss!