Consolidate

Slå sammen data fra en eller flere uavhengige celleområder, og beregn et nytt område ved bruk av den funksjonen du oppgir.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Konsolider


Funksjon

Velg hvilken funksjon du vil bruke for sammenslåinga.

Consolidation ranges

Viser celleområdet som allerede er valgt som et sammenslåingsområde.

Kildedataområdet

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon minsk

Forminsk

Ikon Ekspander

Ekspander

Kopier resultater til

Viser den første cellen i området hvor resultatet av de sammenslåtte cellene vil bli vist.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Legg til

Legg celleområdet angitt i listen over Kildedataområder til i boksen for sammenslåingsområder.

Innstillinger

Shows additional options.

Supporter oss!