Multiple Operations

Applies the same formula to different cells, but with different parameter values.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Flere operasjoner


Utføre flere operasjoner

note

The Row or Column box must contain a reference to the first cell of the selected range.


note

If you export a spreadsheet containing multiple operations to Microsoft Excel, the location of the cells containing the formula must be fully defined relative to the data range.


Standaroppsett

Formler

Enter the cell references for the cells containing the formulas that you want to use in the multiple operation.

Rad

Enter the input cell reference that you want to use as a variable for the rows in the data table.

Kolonne

Enter the input cell reference that you want to use as a variable for the columns in the data table.

Forminsk/Maksimer

Trykk på Forminsk for å gjøre dialogvinduet like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettere å merke av området i arket. Knappen blir etter dette endret til en Maksimering-knapp. Denne kan brukes til å gjenopprette størrelsen på dialogvinduet.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon

Forminsk

Ikon

Maksimer

Supporter oss!