Flere operasjoner

Bruker den samme formelen på forskjellige celler, men med forskjellige parameterverdier.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Flere operasjoner


Utføre flere operasjoner

note

Boksen Rad eller Kolonne må inneholde en referanse til den første cellen i det valgte området.


note

Hvis du eksporterer et regneark som inneholder flere operasjoner til Microsoft Excel, må plasseringen av cellene som inneholder formelen være fullstendig definert i forhold til dataområdet.


Standaroppsett

Formler

Skriv inn cellereferansene for cellene som inneholder formlene du vil bruke i fleroperasjonen.

Rad

Skriv inn cellereferansen du vil bruke som variabel for radene i datatabellen.

Kolonne

Skriv inn cellereferansen du vil bruke som variabel for kolonnene i datatabellen.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Supporter oss!