Alternativer

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Delsummer → Alternativer


Sideskift mellom grupper

Sett inn en ny side etter hver gruppe med delsummer.

STORE og små bokstaver

Regner ut delsummer på nytt når du bytter mellom store og små bokstaver på dataetiketten.

Sortér først området etter grupper

Sorter området som er valgt i fanen Gruppèr i henhold til de valgte kolonnene.

Sortér

Inkludér formater

Kryss av her for å ta med all formatering ved sortering.

Tilpasset sorteringsrekkefølge

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

Stigende

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Synkende

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Supporter oss!