1., 2., 3. Gruppe

Velg oppsett for opptil tre delsum-grupper. Alle sidene har den samme strukturen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Delsummer, og fanene Første, Andre, og Tredje gruppe


Gruppér etter

Velg kolonnen som skal kontrollere utregninga av delsummer. Hvis innholdet i den valgte kolonnen endrer seg, blir utregninga av delsummer automatisk beregnet på nytt.

Beregn delsummer for

Velg de kolonnene i arket som inneholder verdiene du vil regne ut.

Bruk funksjon

Velg hvilken matematisk funksjon du vil bruke til å regne ut delsummene.

Supporter oss!