Skjul autofilter

Skjul knappene for automatisk filtrering i det valgte celleområdet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Filter → Skjul Autofilter


Supporter oss!