Avansert filter

Angi et avansert filter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Filter → Avansert filter


Bruke filtre

Les filterkriterier fra

Velg det navngitte området, eller angi celleområdet som inneholder kriteriene for filteret du vil bruke.

Forminsk/Maksimer

Trykk på Forminsk for å gjøre dialogvinduet like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettere å merke av området i arket. Knappen blir etter dette endret til en Maksimering-knapp. Denne kan brukes til å gjenopprette størrelsen på dialogvinduet.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon

Forminsk

Ikon

Maksimer

Flere

Shows additional filter options.

Supporter oss!