Avansert filter

Angi et avansert filter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Filter → Avansert filter


Les filterkriterier fra

Velg det navngitte området, eller angi celleområdet som inneholder kriteriene for filteret du vil bruke.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon minsk

Forminsk

Ikon Ekspander

Ekspander

Options

Shows additional filter options.

STORE og små bokstaver

Distinguishes between uppercase and lowercase letters when filtering the data.

Område innholder kolonneetiketter

Includes the column labels in the first row of a cell range.

Kopier resultater til

Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results. You can also select a named range from the list.

Regulært uttrykk

Allows you to use regular expressions in the filter definition. For a list of the regular expressions that LibreOffice supports, click here.

If the Regular Expressions check box is selected, you can use regular expressions in the Value field if the Condition list box is set to '=' EQUAL or '<>' UNEQUAL. This also applies to the respective cells that you reference for an advanced filter.

No duplication

Utelater like rader listen over filtrerte data.

Bevar filterkriterier

Select the Copy results to check box, and then specify the destination range where you want to display the filtered data. If this box is checked, the destination range remains linked to the source range. You must have defined the source range under Data - Define range as a database range. Following this, you can reapply the defined filter at any time as follows: click into the source range, then choose Data - Refresh Range.

Bruk Avanserte Filtre

  1. Kopier kolonneoverskriftene til områdene som skal filtreres, til et tomt område i arket, skriv så inn filterets kriterier i raden under overskriftene. Data ordnet vannrett i en rad, blir alltid logisk koblet med OG, mens data ordnet loddrett i en kolonne, blir alltid logisk koblet med ELLER.

  2. Når du har opprettet en filtermatrise, velger du arkområdene som skal filtreres. Åpne dialogboksen Avanserte Filtre ved å velge Data - Flere Filtre - Avanserte Filtre , og definer filterbetingelsene.

  3. Klikk deretter på OK, så ser du at bare radene fra originalarket som oppfyller søkekriteriene er synlige. Alle andre rader er midlertidig skjult og kan få dem til å vises igjen med kommandoen Format - Rader - Vis .

Eksempel

Åpne et regneark med mange oppføringer. Vi bruker et fiktivt dokument over Omsetning, men du kan bruke et hvilket som helst dokument. Dokumentet er utformet som følger:

A

B

C

D

E

1

Måned

Standard

Bedrift

Luksus

Svite

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Mars

170000

og så videre…


Kopier overskriftene i rad 1 til for eksempel rad 20.

A

B

C

D

E

20

Måned

Standard

Bedrift

Luksus

Svite

21

Januar

22

<160000


Spesifiser at bare rader som enten har celler med verdien Januar i Måned ELLER en verdi på under 160000 i Standard -cellene, vises.

Velg>Data - Flere filtre - Avansert filtre, og velg deretter området A20: E22. Etter at du har klikket OK, vises bare de filtrerte radene. De andre radene blir skjult fra visningen.

Supporter oss!