Autofilter

Filtrer automatisk det valgte celleområdet og lag en-raders listebokser der du kan velge hvilke elementer som skal vises.

For å bruke denne funksjonen …

Vel Data → Autofiltrering.

På verktøylinjen Verktøy eller verktøylinjen Tabelldata klikk på

Ikon

Autofilter


Supporter oss!