AutoFilter

Filtrer automatisk det valgte celleområdet og lag en-raders listebokser der du kan velge hvilke elementer som skal vises.

For å bruke denne funksjonen …

Vel Data → Autofiltrering.

På verktøylinjen Verktøy eller verktøylinjen Tabelldata klikk på

Ikon

Autofilter


tip

Hvis du vil bruke forskjellige autofiltere på forskjellige ark, må du først velge et databaseområde for hvert ark.


Sorter stigende

Viser radene i celleområdet i stigende rekkefølge, basert på verdiene i cellene i gjeldende kolonne.

Sorter synkende

Viser radene i celleområdet i synkende rekkefølge, basert på verdiene i cellene i gjeldende kolonne.

Datalinjealternativet fyller cellen med helfarge eller gradientfarge som tilsvarer den numeriske verdien i cellen.

Tekstfarge

Viser bare radene i celleområdet der tekstfargen til cellen i gjeldende kolonne samsvarer med fargen som er valgt.

Bakgrunnsfarge

Viser bare radene i celleområdet der bakgrunnsfargen til cellen i gjeldende kolonne samsvarer med fargen som er valgt.

Filtrer etter betingelse

Tom

Viser bare radene i celleområdet som har en tom celle i gjeldende kolonne.

Ikke tom

Viser bare radene i celleområdet som har en ikke-tom celle i gjeldende kolonne.

Topp 10

Viser de 10 radene i celleområdet som inneholder de største verdiene i cellene i gjeldende kolonne. Hvis disse verdiene er unike, vil ikke mer enn 10 rader være synlige, men hvis verdiene ikke er unike, er det mulig å vise mer enn 10 rader.

Bunn 10

Viser de 10 radene i celleområdet som inneholder de laveste verdiene i cellene i gjeldende kolonne. Hvis disse verdiene er unike, vil ikke mer enn 10 rader være synlige, men hvis verdiene ikke er unike, er det mulig for mer enn 10 rader å vises.

Standard filter

Åpner dialogboksen Standardfilter.

Søk i tekstboksen

Søk etter en spesifikk oppføring i listen over verdier som finnes i gjeldende kolonne. Ettersom tegn skrives inn i tekstboksen, oppdateres denne listen til kun å vise samsvarende oppføringer.

Alle

Klikk én gang for å velge for å vise alle rader og klikk igjen for å velge for å skjule alle rader.

Vis kun gjeldende element

Vis bare rader som inneholder verdien uthevet i Verdi-boksen.

Skjul bare gjeldende element

Skjul alle rader som inneholder verdien uthevet i Verdi-boksen og vis alle andre rader.

Verdier

Liste over unike verdier funnet i gjeldende kolonne.

Supporter oss!