Flere filtre

Viser kommandoer for å filtrere dataene dine.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Flere Filter


tip

LibreOffice gjenkjenner automatisk forhåndsdefinerte databaseområder.


De følgende filterinnstillingene er tilgjengelige:

Standardfilter

Endre filterinnstillingene.

Avanserte filter

Angi et avansert filter.

Tilbakestill filter

Fjern filteret fra det valgte celleområdet. For å slå på denne kommandoen, trykk innenfor et celleområde hvor filteret ble brukt.

Skjul autofilter

Skjul knappene for automatisk filtrering i det valgte celleområdet.

Supporter oss!