Alternativer

Angi flere sorteringsvalg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data ‚Üí Sorter, og fanen Alternativer


Skiller mellom store og små bokstaver

Sorterer f√łrst etter store bokstaver og deretter etter sm√• bokstaver. For asiatiske spr√•k gjelder spesiell h√•ndtering.

note

For asiatiske spr√•k: Merk av for Stilling mellom store og sm√• bokstaver for √• bruke sortering p√• flere niv√•er. Med flerniv√•sortering blir oppf√łringer f√łrst sammenlignet i deres primitive former med kasus og diakritikk ignorert. Hvis de evaluerer som det samme, blir deres diakritiske tegn tatt i betraktning for sammenligningen p√• andre niv√•. Hvis de fortsatt vurderes som det samme, vurderes deres kasus, tegnbredder og japansk Kana-forskjell for sammenligningen p√• tredje niv√•.


Området inneholder rad-/kolonneetiketter

Utelater den f√łrste raden eller den f√łrste kolonnen i utvalget fra sorteringen. Retning-innstillingen nederst p√• dialogen definerer navnet og funksjonen til denne avmerkingsboksen.

Inkludér formater

Bevarer celleformateringen.

Aktiver naturlig sortering

Naturlig sortering er en sorteringsalgoritme som sorterer tall med strengprefiks basert p√• verdien av det numeriske elementet i hvert sortert tall, i stedet for den tradisjonelle m√•ten √• sortere dem som vanlige strenger. La oss for eksempel anta at du har en rekke verdier som A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. N√•r du legger disse verdiene inn i et celleomr√•de og kj√łrer sorteringen, blir det A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Selv om denne sorteringsatferden kan gi mening for de som forst√•r den underliggende sorteringsmekanismen, virker den for resten av befolkningen helt bisarr, om ikke direkte upraktisk. Med den naturlige sorteringsfunksjonen aktivert, blir verdier som de i eksemplet ovenfor sortert "riktig", noe som generelt forbedrer enkelheten til sorteringsoperasjoner.

Ta med grensekolonne(r)/rad(er) som kun inneholder kommentarer

Områdegrensekolonner (for sortering av rader) eller grenselinjer (for sortering av kolonner) for et sorteringsområde sorteres ikke som standard hvis de er tomme. Kryss av for dette alternativet hvis grensekolonner eller grenselinjer som inneholder kommentarer også skal sorteres.

Ta med grensekolonne(r)/rad(er) som kun inneholder bilder

Kantkolonner (for sortering av rader) eller kantlinjer (for sortering av kolonner) i et sorteringsområde sorteres ikke som standard hvis de er tomme. Kryss av for dette alternativet hvis grensekolonner eller grenserader som inneholder bilder også skal sorteres.

Kopier sorteringsresultater til:

Angi et celleområde den sorterte listen skal kopieres til.

Sorter resultater (liste over navngitte områder)

Velg et navngitt celleområde der du vil vise den sorterte listen.

Sorter resultater (inndataboks)

Skriv inn celleområdet der du vil vise den sorterte listen.

Tilpasset sorteringsrekkef√łlge

Kryss av her for √• velge en tilpasset sorteringsrekkef√łlge.

Egendefinert sorteringsrekkef√łlgeliste

Velg den tilpassede sorteringsrekkef√łlgen du vil bruke. For √• definere en egendefinert sorteringsrekkef√łlge, velg - LibreOffice Calc - Sorteringslister.

Språk

Språk

Velg språk for sorteringsreglene.

Innstillinger

Velg et sorteringsalternativ for språket. Velg for eksempel "telefonbok"-alternativet for tysk for å inkludere omlyd-spesialtegnet i sorteringen.

Retning

Topp til bunn (Sortér rader)

Sortér alle radene etter verdiene i de aktive kolonnene i det merkede området.

Venstre til H√łyre (Sort√©r Kolonner)

Sortér alle kolonnene etter verdiene i de aktive radene i det merkede området.

Supporter oss!