Sorteringskriteria

Bestem sorteringsalternativene for det valgte området.

note

Vær sikker på at du tar med ennhver rad- og kolonnetittel i merkingen.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Sorter → Sorteringskriterier

Klikk på Standardlinjen

Ikon Sorter Stigende

Sorter stigende

Ikon Sorter Fallende

Sorter synkende


Sorter etter

Select the column that you want to use as the primary sort key.

Stigende

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. The sorting rules are given by the locale. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language Settings - Languages.

Synkende

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language Settings - Languages.

Deretter etter

Select the column that you want to use as the secondary sort key.

Stigende

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Synkende

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Sortér stigende/synkende

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Icons on the Standard toolbar

Ikon Sorter Stigende

Sorter stigende

Ikon Sorter Fallende

Sorter synkende

Supporter oss!