Sorter

Sorter de valgte radene etter vilkårene du angir. LibreOffice kan automatisk kjenne igjen og velge databaseområder.

note

Du kan ikke sortere data hvis alternativene Registrer endringer er aktivert.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Sorter


Sorteringskriteria

Bestem sorteringsalternativene for det valgte området.

Alternativer

Angi flere sorteringsvalg.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!