Select Range

Selects a database range that you defined under Data - Define Range.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Velg område


Områder

Lister opp de tilgjengelige databaseområdene. For å velge en database i regnearket trykker du først på navnet, og deretter OK.

Supporter oss!