Velg område

Velger et databaseområde som du definerte under Data - Definer område.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Velg område


Områder

Lister opp de tilgjengelige databaseområdene. For å velge en database i regnearket trykker du først på navnet, og deretter OK.

Supporter oss!