Innstillinger

Inneholder kolonneetiketter

Det valgte celleområdet inneholder etiketter.

Sett inn eller slett celler

Setter automatisk inn nye rader og kolonner i databaseområdet i dokumentet når nye poster legges til databasen. For å oppdatere manuelt. databaseområdet, velg Data - Oppdater Område.

Behold formatering

Legg celleformateringen av overskrifter og de første radene til hele databaseområdet.

Forkast importerte data

Kryss av her for å bare lagre en referanse til databasen og ikke innholdet i cellene.

Kilde:

Viser informasjon om den gjeldende databasekilden og alle eksisterende operatorer.

Mer <<

Skjuler tilleggsalternativene.

Supporter oss!