Innstillinger

Inneholder kolonneetiketter

Det valgte celleområdet inneholder etiketter.

Sett inn eller slett celler

Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database. To manually update the database range, choose Data - Refresh Range.

Behold formatering

Legg celleformateringen av overskrifter og de første radene til hele databaseområdet.

Forkast importerte data

Kryss av her for å bare lagre en referanse til databasen og ikke innholdet i cellene.

Kilde:

Viser informasjon om den gjeldende databasekilden og alle eksisterende operatorer.

Mer <<

Hides the additional options.

Supporter oss!