Define Range

Angi et databaseområde basert på de valgte cellene i arket.

note

Du kan bare velge et rektangulært celleområde.


For å bruke denne funksjonen …

Vel Data → Definer område.


Navn

Skriv inn ett navn på databaseområdet, eller velg et navn fra lista.

Område

Viser det valgte celleområdet.

Forminsk/Maksimer

Trykk på Forminsk for å gjøre dialogvinduet like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettere å merke av området i arket. Knappen blir etter dette endret til en Maksimering-knapp. Denne kan brukes til å gjenopprette størrelsen på dialogvinduet.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon

Forminsk

Ikon

Maksimer

Legg til / Endre

Trykk her for å legge det valgte databaseområdet til i lista, eller for å endre ett som finnes fra før.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Mer >>

Shows additional options.

Supporter oss!