Define Range

Angi et databaseområde basert på de valgte cellene i arket.

note

Du kan bare velge et rektangulært celleområde.


For å bruke denne funksjonen …

Vel Data → Definer område.


Navn

Skriv inn ett navn på databaseområdet, eller velg et navn fra listen.

Område

Viser det valgte celleområdet.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon minsk

Forminsk

Ikon Ekspander

Ekspander

Legg til / Endre

Trykk her for å legge det valgte databaseområdet til i listen, eller for å endre ett som finnes fra før.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Mer >>

Shows additional options.

Supporter oss!