Frys celler

Fryser den første kolonnen eller den første raden i det gjeldende regnearket.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Frys celler - Frys første kolonne

Velg Vis - Frys celler - Frys første rad

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis - Frys ruter - Frys første kolonne

Velg Vis - Frys ruter - Frys første rad


Supporter oss!