Freeze Cells

Freezes the first column or the first row of the current spreadsheet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg View - Frys Celler - Frys Første Kolonne

Velg View - Frys Celler - Frys Første Rad


Supporter oss!