Frys rader og kolonner

Deler arket ved øvre venstre hjørne av den valgte cellen. Området øverst til venstre blir låst, slik at det ligger i ro mens du bruker rullefeltene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose View - Freeze Rows and Columns.

Fra grensesnittet med faner:

Choose View - Freeze Panes - Freeze Rows and Columns

On the View menu of the View tab, choose Freeze Rows and Columns.

Fra verktøylinjer:

Icon Freeze Rows and Columns

Freeze Rows and Columns


Supporter oss!