Freeze Rows and Columns

Deler arket ved øvre venstre hjørne av den valgte cellen. Området øverst til venstre blir låst, slik at det ligger i ro mens du bruker rullefeltene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Se - Frys Rader og Kolonner.


Supporter oss!