Autoinnskriving

SlÄ pÄ eller av funksjonen «autoinntasting». Autoinntasting fullfÞrer automatisk ord basert pÄ andre ord i samme kolonne. Funksjonen leter gjennom kolonnen opp til 2000 celler eller 200 ulike strenger.

SlÄ av automatiske endringer

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Verktþy → Celleinnhold → Autoinntasting


FullfĂžringsteksten er uthevet.

NÄr du skriver inn formler med tegn som samsvarer med tidligere oppfÞringer, vises et hjelpetips som viser de ti siste funksjonene som er brukt fra Funksjonsveiviseren, fra alle definerte omrÄdenavn, fra alle databaseomrÄdenavn og fra innholdet i alle etikettomrÄder.

AutoInput skiller mellom store og smÄ bokstaver. Hvis du for eksempel har skrevet "Total" i en celle, kan du ikke skrive inn "total" i en annen celle i samme kolonne uten fÞrst Ä deaktivere AutoInput.

Supporter oss!