Omregning

Rekalkulerer formelceller.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Celleinnhold → Re-kalkuler

Trykk F9


Hvis AutoCalculate er deaktivert, beregner Recalculate-kommandoen alle (såkalt skitne) formelceller som er avhengige av endret celleinnhold og deres avhengige, og formelceller som inneholder flyktige funksjoner som RAND() eller NOW() og formelceller som er avhengige av dem.

Hvis AutoCalculate er aktivert, gjelder Recalculate-kommandoen bare for formelceller som inneholder flyktige funksjoner som RAND() eller NOW() og formelceller som avhenger av dem.

I begge modusene, med formelcellen(e) valgt, beregnes de valgte cellene og formelcellene som avhenger av dem på nytt ved å trykke på F9. Dette kan være nyttig etter å ha lest dokumenter med rekalkulering deaktivert og individuelle celler trenger rekalkulering.

Trykk F9 for å beregne på nytt. Trykk Shift++F9 for å beregne alle formler i dokumentet på nytt, inkludert tilleggsfunksjoner og ikke-flyktige funksjoner.

Etter at dokumentet er beregnet på nytt, oppdateres visningen. Alle diagrammer er også oppdatert.

Supporter oss!