Automatisk beregning

Oppdater automatisk alle utregninger av formler i dokumentet.

All cells are recalculated after a sheet cell has been modified. Any charts in the sheet will also be refreshed.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Celleinnhold → Automatisk beregning


Supporter oss!