Automatisk beregning

Oppdater automatisk alle utregninger av formler i dokumentet.

Alle celler beregnes på nytt etter at en arkcelle er endret. Eventuelle diagrammer i arket vil også bli oppdatert.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Celleinnhold → Automatisk beregning


Supporter oss!