Beskyttelse av dokument

Beskytter arkstrukturen til dokumentet ditt mot endringer. Det er umulig å sette inn, slette, gi nytt navn, flytte eller kopiere ark. Åpne Beskytt regnearkstruktur-dialogboksen med Verktøy - Beskytt regnearkstruktur. Skriv eventuelt inn et passord og klikk OK.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Beskytt dokumentstruktur


Strukturen til beskyttede regnearkdokumenter kan bare endres hvis Beskytt-alternativet er deaktivert. På kontekstmenyene for regnearkfanene ved den nedre grafiske rammen, kan bare menyelementet Velg alle ark aktiveres. Alle andre menyelementer er deaktivert. For å fjerne beskyttelsen, kall opp kommandoen Verktøy - Beskytt regnearkstruktur igjen. Hvis det ikke er tildelt noe passord, fjernes beskyttelsen umiddelbart. Hvis du ble tildelt et passord, vises dialogboksen Fjern regnearkbeskyttelse, der du må angi passordet. Først da kan du fjerne haken som spesifiserer at beskyttelsen er aktiv.

Et beskyttet dokument, når det er lagret, kan bare lagres igjen med menykommandoen Fil - Lagre som.

Passord (valgfritt)

Du kan opprette et passord for å beskytte dokumentet ditt mot uautoriserte eller utilsiktede endringer.

Merknadsikon

Du kan fullstendig beskytte arbeidet ditt ved å kombinere alternativene Verktøy - Beskytt ark og Verktøy - Beskytt regnearkstruktur, inkludert passordoppføring. Hvis du vil forhindre at dokumentet åpnes av andre brukere, velger du Lagre med passord og klikker på Lagre-knappen. Dialogboksen Skriv inn passord vises. Vurder nøye når du velger et passord; hvis du glemmer det etter at du har lukket et dokument, vil du ikke få tilgang til dokumentet.


Supporter oss!