Beskytt ark

Beskytter cellene i gjeldende ark fra å bli endret.

Velg Verktøy - Beskytt ark for å åpne Beskytt ark-dialogen der du deretter spesifiserer arkbeskyttelse med eller uten passord, og velger elementene i arket som skal beskyttes.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Beskytt Ark

Velg Rediger - Cellebeskyttelse for å aktivere arkbeskyttelse med eksisterende innstillinger.


warning

For å beskytte celler mot ytterligere redigering, må avmerkingsboksen Beskyttet være merket av i Format - Celler - Cellebeskyttelse emph>-fanesiden eller på kontekstmenyen Formater celler.


Beskytt dette arket og innholdet i de beskyttede cellene

Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere beskyttelse av ark- og celleinnhold.

Passord / Bekreft

Lar deg angi et passord for å beskytte arket mot uautoriserte endringer. Bekreft passordet som er angitt i den første boksen.

Tillat brukere av dette arket til å

Velg elementene som skal beskyttes mot brukerhandlinger:

Ubeskyttede celler eller celleområder kan settes opp på et beskyttet ark ved å bruke menyene Verktøy - Beskytt ark og Format - Celler - Cellebeskyttelse:

  1. Velg cellene som skal være ubeskyttet

  2. Velg Format - Celler - Cellebeskyttelse. Fjern merket for Beskyttet-boksen og klikk på OK.

  3. Verktøy - Beskytt ark-menyen, aktiver beskyttelse for arket. Med øyeblikkelig virkning kan bare celleområdet du valgte i trinn 1 redigeres.

For senere å endre et ubeskyttet område til et beskyttet område:

  1. Velg celleområdet som skal beskyttes.

  2. På fanen Format - Celler - Cellebeskyttelse merker du av for Beskyttet.

  3. Velg menyen Verktøy - Beskytt ark. Det tidligere redigerbare området er nå beskyttet.

Arkbeskyttelse påvirker også kontekstmenyen til arkfanene nederst på skjermen. Kommandoene Slett og Gi nytt navn kan ikke velges.

Hvis et ark er beskyttet, vil du ikke kunne endre eller slette cellestiler.

Et beskyttet ark eller celleområde kan ikke lenger endres før denne beskyttelsen er deaktivert, med unntak av innstillingene for kolonner og rader i Verktøy - Beskytt ark-dialogen. For å deaktivere beskyttelsen, velg kommandoen Verktøy - Beskytt ark. Hvis det ikke ble angitt noe passord, deaktiveres arkbeskyttelsen umiddelbart. Hvis arket var passordbeskyttet, åpnes dialogboksen Fjern beskyttelse, der du må angi passordet.

Når beskyttede ark er lagret, kan de bare lagres igjen ved å bruke kommandoen Filer → Lagre som.

note

Fullstendig beskyttelse av arbeidet ditt kan oppnås ved å kombinere alternativene Verktøy - Beskytt ark og Verktøy - Beskytt regnearkstruktur, inkludert passordbeskyttelse. For å forby hele åpningen av dokumentet, marker Lagre med passord-boksen i Lagre-dialogboksen før du klikker på Lagre-knappen.


Supporter oss!