Beskytt dokumenter

Kommandoene Beskytt ark eller Beskytt regnearkstruktur forhindrer endringer i celler i arkene eller i ark i et dokument. Som et alternativ kan du definere et passord. Hvis et passord er definert, er fjerning av beskyttelsen kun mulig hvis brukeren oppgir riktig passord.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Beskytt Ark

Velg Verktøy → Beskytt dokumentstruktur


Ark

Beskytter cellene i gjeldende ark fra å bli endret.

Dokument

Beskytter arkstrukturen til dokumentet ditt mot endringer. Det er umulig å sette inn, slette, gi nytt navn, flytte eller kopiere ark.

Supporter oss!