Create Scenario

Defines a scenario for the selected sheet area.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Scenarier


Bruke scenarier

Name of scenario

Defines the name for the scenario. Use a clear and unique name so you can easily identify the scenario. You can also modify a scenario name in the Navigator through the Properties context menu command.

Merknad

Specifies additional information about the scenario. This information will be displayed in the Navigator when you click the Scenarios icon and select the desired scenario. You can also modify this information in the Navigator through the Properties context menu command.

Innstillinger

This section is used to define some of the settings used in the scenario display.

Display border

Highlights the scenario in your table with a border. The color for the border is specified in the field to the right of this option. The border will have a title bar displaying the name of the last scenario. The button on the right of the scenario border offers you an overview of all the scenarios in this area, if several have been defined. You can choose any of the scenarios from this list without restrictions.

Copy back

Kopier verdiene til celler du kan endre inn i dette scenariet. Hvis du ikke velger dette, blir ikke scenariet endret når du endrer celleverdier. Hvordan Kopi tilbake oppfører seg, er avhengig av cellebeskyttelse, arkbeskyttelse og Hindre endringer-innstillingene.

Kopier hele arket

Kopier hele regnearket til et ekstra scenarie-regneark.

Unngå endringer

Hindrer endringer i dette scenariet. Oppførselen til Kopi tilbake-funksjonen avhenger av cellebeskyttelse, arkbeskyttelse og Hindre endringer-innstillingene.

Supporter oss!