Goal Seek

Åpne et dialogvindu der du kan løse en ligning med en variabel. Etter et vellykket søk vil et dialogvindu med søkeresultatene vises. Dialogvinduet lar deg legge til resultatet og målverdien direkte inn i cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → søk mål


Standard

In this section, you can define the variables in your formula.

Formelcelle

Skriv inn referansen til cellen som inneholder formelen i denne formelcellen. Sistnevnte celle inneholder denne cellereferansen. Trykk på en annen celle i arket for å legge til referansen fra denne cellen i skrivefeltet.

Målverdi

Skriv inn verdien du vil oppnå som et nytt resultat.

Variabelcelle

Skriv inn referansen til cellen med den verdien du vil justere for å oppnå målverdien.

Forminsk/Maksimer

Trykk på Forminsk for å gjøre dialogvinduet like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettere å merke av området i arket. Knappen blir etter dette endret til en Maksimering-knapp. Denne kan brukes til å gjenopprette størrelsen på dialogvinduet.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon

Forminsk

Ikon

Maksimer

Supporter oss!