Målsøk

Åpne et dialogvindu der du kan løse en ligning med en variabel. Etter et vellykket søk vil et dialogvindu med søkeresultatene vises. Dialogvinduet lar deg legge til resultatet og målverdien direkte inn i cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → søk mål


Standard

I denne delen kan du definere variablene i formelen.

Formelcelle

Skriv inn referansen til cellen som inneholder formelen i denne formelcellen. Sistnevnte celle inneholder denne cellereferansen. Trykk på en annen celle i arket for å legge til referansen fra denne cellen i skrivefeltet.

Målverdi

Skriv inn verdien du vil oppnå som et nytt resultat.

Variabelcelle

Skriv inn referansen til cellen med den verdien du vil justere for å oppnå målverdien.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Supporter oss!