Automatisk oppdatering

Oppdater alle sporene i arket automatisk når du endrer en formel.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Utforsker→ Automatisk oppdatering


Detective arrows in the document are updated under the following circumstances:

Supporter oss!