Mark Invalid Data

Marker alle cellene i regnearket som inneholder verdier som er utenfor de godkjente verdiene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Utforsker→ Merk ugyldige data


The validity rules restrict the input of numbers, dates, time values and text to certain values. However, it is possible to enter invalid values or copy invalid values into the cells if the Stop option is not selected. When you assign a validity rule, existing values in a cell will not be modified.

Supporter oss!