Merk ugyldige Data

Marker alle cellene i regnearket som inneholder verdier som er utenfor de godkjente verdiene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Utforsker→ Merk ugyldige data


gyldighetsreglene begrenser inntasting av tall, datoer, tidsverdier og tekst til bestemte verdier. Det er imidlertid mulig å angi ugyldige verdier eller kopiere ugyldige verdier inn i cellene hvis Stopp-alternativet ikke er valgt. Når du tilordner en gyldighetsregel, vil ikke eksisterende verdier i en celle bli endret.

Supporter oss!