Fyllmodus

Denne funksjonen slår på fyllmodus i sporinga. Musepekeren endres til et spesielt symbol, og du kan velge en hvilken som helst celle for å se en pil til den foregående cellen. Trykk «Escape» eller velg Avslutt fyllmodus fra sprettoppmenyen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Utforsker→ Fyllmodus


Fyllmodus-funksjonen er identisk med kommandoen Spor presedens hvis du anroper denne modusen for første gang. Bruk kontekstmenyen til å velge flere alternativer for fyllmodus og for å avslutte denne modusen.

Supporter oss!