Spor underordnede

Tegn sporingspiler til den merkede cellen fra formler som er avhengig av verdier i den merkede cellen.

Området til alle cellene som brukes sammen med den aktive cellen i en formel er uthevet med en blå ramme.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Detektiv → Finn avhengige

«Shift+F5»


Merknadsikon

Denne funksjonen fungerer per nivå. For eksempel, hvis ett nivå med spor allerede er aktivert for å vise presedensene (eller avhengige), vil du se neste avhengighetsnivå ved å aktivere Spor-funksjonen igjen.


Supporter oss!