Spor overordnede

Denne funksjonen viser sammenhengen mellom formelen i den valgte cellen og cellene som brukes i formelen.

Spor vises i arket med markeringspiler. Samtidig er området til alle cellene i formelen til gjeldende celle uthevet med en blå ramme.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Detektiv → Finn foregående

Shift+F9


Merknadsikon

Denne funksjonen er basert på et lagprinsipp. For eksempel, hvis presedenscellen til en formel allerede er indikert med en sporingspil, når du gjentar denne kommandoen, tegnes sporerpilene til precedenscellene i denne cellen.


Supporter oss!