Spor overordnede

Denne funksjonen viser sammenhengen mellom formelen i den valgte cellen og cellene som brukes i formelen.

Traces are displayed in the sheet with marking arrows. At the same time, the range of all the cells contained in the formula of the current cell is highlighted with a blue frame.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Detektiv → Finn foregående

Shift+F9


Merknadsikon

This function is based on a principle of layers. For example, if the precedent cell to a formula is already indicated with a tracer arrow, when you repeat this command, the tracer arrows are drawn to the precedent cells of this cell.


Supporter oss!