Sporing

This command activates the Spreadsheet Detective. With the Detective, you can trace the dependencies from the current formula cell to the cells in the spreadsheet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Utforsker


Once you have defined a trace, you can point with the mouse cursor to the trace. The mouse cursor will change its shape. Double-click the trace with this cursor to select the referenced cell at the end of the trace.

Spor overordnede

Denne funksjonen viser sammenhengen mellom formelen i den valgte cellen og cellene som brukes i formelen.

Slett overordna

Slett ett nivå av sporingspilene som ble satt inn med kommandoen Finn foregående.

Spor underordnede

Tegn sporingspiler til den merkede cellen fra formler som er avhengig av verdier i den merkede cellen.

Fjern alle underordnede

Slett ett nivå av sporingspilene som ble satt inn med Finn avhengige.

Slett alle spor

Fjern alle sporingspilene fra regnearket.

Feilsporing

Tegn sporingspiler til alle foregående celler som gir en feilverdi i en valgt celle.

Mark Invalid Data

Marker alle cellene i regnearket som inneholder verdier som er utenfor de godkjente verdiene.

Oppdater spor

Tegn alle sporene i arket på nytt. Det tas hensyn til endrede formler.

Automatisk oppdatering

Oppdater alle sporene i arket automatisk når du endrer en formel.

Fyllmodus

Denne funksjonen slår på fyllmodus i sporinga. Musepekeren endres til et spesielt symbol, og du kan velge en hvilken som helst celle for å se en pil til den foregående cellen. Trykk «Escape» eller velg Avslutt fyllmodus fra sprettoppmenyen.

Supporter oss!