Sporing

Denne kommandoen aktiverer regnearkdetektiven. Med oppdageren kan du spore avhengighetene fra gjeldende formelcelle til cellene i regnearket.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Utforsker


Når du har definert et spor, kan du peke med musepekeren til sporet. Musepekeren vil endre form. Dobbeltklikk på sporet med denne markøren for å velge den refererte cellen på slutten av sporet.

Spor overordnede

Denne funksjonen viser sammenhengen mellom formelen i den valgte cellen og cellene som brukes i formelen.

Slett overordna

Slett ett nivå av sporingspilene som ble satt inn med kommandoen Finn foregående.

Spor underordnede

Tegn sporingspiler til den merkede cellen fra formler som er avhengig av verdier i den merkede cellen.

Fjern alle underordnede

Slett ett nivå av sporingspilene som ble satt inn med Finn avhengige.

Slett alle spor

Fjern alle sporingspilene fra regnearket.

Feilsporing

Tegn sporingspiler til alle foregående celler som gir en feilverdi i en valgt celle.

Merk ugyldige Data

Marker alle cellene i regnearket som inneholder verdier som er utenfor de godkjente verdiene.

Oppdater spor

Tegn alle sporene i arket på nytt. Det tas hensyn til endrede formler.

Automatisk oppdatering

Oppdater alle sporene i arket automatisk når du endrer en formel.

Fyllmodus

Denne funksjonen slår på fyllmodus i sporinga. Musepekeren endres til et spesielt symbol, og du kan velge en hvilken som helst celle for å se en pil til den foregående cellen. Trykk «Escape» eller velg Avslutt fyllmodus fra sprettoppmenyen.

Supporter oss!