Orddeling

Kommandoen Orddeling åpner et dialogvindu for å angi innstillingene for orddeling i LibreOffice Calc.

For å bruke denne funksjonen …

Menu Verktøy → Språk → Orddeling


Du kan bare slå på den automatiske orddelingen i LibreOffice Calc når funksjonen radskift er aktiv.

Orddeling for valgte celler.

  1. Velg cellene du vil endre orddelingen for.

  2. Velg Verktøy - Språk - Orddeling.

  3. Dialogboksen Formater celler vises med fanesiden Justering åpen.

  4. Merk av for Byd tekst automatisk og Orddeling aktiv.

Orddeling for tegne objekter

  1. Velg et tegneobjekt.

  2. Velg Verktøy - Språk - Orddeling.

  3. Hver gang du ringer kommandoen slår du orddelingen for tegneobjektet på eller av. Et hakemerke viser gjeldende status.

Supporter oss!