Betingelse – alle celler

Bruker den betingede formateringen på settet med celler som er definert i det valgte området. Formateringen brukes basert på innholdet i hele området.

Fargeskala

Bruker en fargeskala på et område som består av å vise en tofarget eller trefarget gradient på dette området avhengig av verdien til hver celle.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Betinget - Fargeskala

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Betinget - Fargeskala.

Fra verktøylinjer:

Ikon Fargeskala

Fargeskala


Betingelser

Beregningen av fargeskalaen avhenger av 2 eller 3 forhold, definert som følger:

Åpne fil med eksempel:

Datalinje

Datalinjealternativet fyller cellen med helfarge eller gradientfarge som tilsvarer den numeriske verdien i cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Betinget - Datalinje

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Betinget - Datalinje.

Fra verktøylinjer:

Ikon Datalinje

Datalinje


Betingelser

Beregningen av søyleområdefyllingen er basert på betingelsene nedenfor:

Flere valg

Dialogboksen Datalinje åpnes for å legge til detaljer om visningen av datalinjer.

Inngangsverdier

Samme som betingelsene ovenfor.

Stolpefarger

Velg farge for positive og negative verdier.

Fyll

Akser

Still inn posisjonen til den vertikale aksen for datalinjen. Verdier er

Stolpelengder

Angir minimum (maksimal) lengde på datafeltene, som en prosentandel av kolonnebredden.

Bare vis stolper

Ikke vis verdier i cellen, kun datafeltene.

Åpne fil med eksempel:

Ikonvalg

Legg til et ikon i cellen basert på verdien i forhold til de angitte tersklene. Flere ikonvalg er tilgjengelige.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Betinget - Ikonsett

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Betinget - Ikonsett.

Fra verktøylinjer:

Ikon Ikonsett

Ikonsett


Tilgjengelige ikoner

Vilkår for terskelnivåer

Betingelser for å angi terskelene for hvert ikon kan spesifiseres som følger

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!