Betingelse – Dato er

Bruker den valgte stilen på cellen når celleinnholdet er formatert som dato og betingelsen er et av de tilgjengelige datointervallene i rullegardinlisten.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Betinget - Dato

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Betinget - Dato.

Fra verktøylinjer:

Ikon Dato

Dato


Supporter oss!