Betingelse - Formel er

Bruker den valgte stilen på cellen når formeluttrykket i tekstboksen til høyre er ikke null.

Formelen uttrykkes på samme måte som en testbetingelse som evalueres til SANN eller USANN.

For eksempel, hvis C29 har en betinget formatering, hvilken formel er B1>=(DATE(2015;5;4)+TIME(18;0;0)) - et logisk uttrykk som evaluerer sant eller usant - stilen brukt på C29 avhenger av B1-innholdet.

Supporter oss!