Betingelse – Celleverdien er

Bruker en cellestil på cellen eller celleområdet kontrollert av betingelsen satt i rullegardinlisten. Formateringen brukes på hver celle individuelt, og betingelsen kan avhenge av andre celleverdier i det valgte området.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Betinget - Betingelse.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Betinget - Betingelse.

Fra verktøylinjer:

Ikon betinget format – betingelse

Betinget format


Vilkår for tekst og tall

Betingelse

Beskrivelse

er lik

Celleverdien tilsvarer den brukerdefinerte verdien i tekstboksen til høyre. Bruk tekst innenfor anførselstegn hvis du sammenligner tekstverdier.

er ikke lik

Celleverdien er ikke lik (forskjellig) den brukerdefinerte verdien i tekstboksen til høyre. Bruk tekst innenfor anførselstegn hvis du sammenligner tekstverdier.

begynner med

Celleinnholdet begynner med teksten eller tallet som er definert i tekstboksen til høyre.

slutter med

Celleinnholdet avsluttes med teksten eller tallet som er definert i den høyre tekstboksen.

inneholder

Celleinnholdet inneholder teksten eller nummeret som er definert i den høyre tekstboksen.

inneholder ikke

Celleinnholdet inneholder ikke teksten eller nummeret som er definert i tekstboksen til høyre.


note

Betingelsen gjelder intern tekstkonvertering av celleinnholdet. Numeriske verdier sammenlignes med deres ekvivalente tekstrepresentasjon. Numeriske celleformater (valuta, vitenskapelige, brukerdefinerte ... ) vurderes ikke for sammenligninger.


Vilkår kun for tall

Vilkår

Beskrivelse

er mindre enn

Celleverdien er strengt tatt mindre enn den brukerdefinerte verdien i tekstboksen til høyre.

er større enn

Celleverdien er strengt tatt større enn den brukerdefinerte verdien i tekstboksen til høyre.

er mindre enn eller lik

Celleverdien er mindre enn eller lik den brukerdefinerte verdien i tekstboksen til høyre.

er større enn eller lik

Celleverdien er større enn eller lik den brukerdefinerte verdien i tekstboksen til høyre.

er mellom

Celleverdien er mellom de to verdiene som er definert i tekstboksene til høyre - nedre og øvre verdier - inkludert selve grenseverdiene.

er ikke mellom

Celleverdien er ikke mellom de to verdiene som er definert i tekstboksene til høyre - nedre og øvre verdier - inkludert selve grenseverdiene.

er duplikat

Cellen og minst én annen celle i området har likt innhold.

er ikke duplikat

Celleinnholdet er unikt i området.

er i topp N elementer

Celleverdien er mellom maksimumsverdien i området og Nth større element av samme. Skriv inn verdien av N i tekstboksen til høyre.

er i nederste N elementer

Celleverdien er mellom minimumsverdien i området og Nth nedre element i det samme. Skriv inn verdien av N i tekstboksen til høyre.

er i topp N prosent

indeksverdien for celleområde er i de øverste N prosentene av antall celler i området. For eksempel, i et område med 20 celler og N er lik 20, brukes stilen på de 4 siste cellene i området. Skriv inn verdien av N i tekstboksen til høyre.

er i nederste N prosent

celleområdeindeksverdien er i den nederste N prosenten av antall celler i området. For eksempel, i et 20-cellers område og N er lik 20, brukes stilen på de 4 første cellene i området. Skriv inn verdien av N i tekstboksen til høyre.

er over gjennomsnittet

Celleverdien er strengt tatt større enn gjennomsnittet av celleområdeverdiene.

Se merknaden nedenfor.

er under gjennomsnittet

Celleverdien er strengt tatt mindre enn gjennomsnittet av celleområdeverdiene.

Se merknaden nedenfor.

er over eller lik gjennomsnittet

Celleverdien er større eller lik gjennomsnittet av celleområdeverdiene.

Se merknaden nedenfor.

er under eller lik gjennomsnittet

Celleverdien er mindre eller lik gjennomsnittet av celleområdeverdiene.

Se merknaden nedenfor.


note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Betingelser for feil i celler.

Betingelse

Beskrivelse

er feil

Cellen er i feiltilstanden som er definert i tekstboksen til høyre. Se Liste over beregningsfeil.

er ikke feil

Cellen er ikke i feiltilstanden som er definert i tekstboksen til høyre. Se Liste over beregningsfeil


tip

En celle som refererer til en annen celle med en feiltilstand, er ikke i seg selv feil.


Supporter oss!