Del celler

Splits previously merged cells.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Merge Cells - Split Cells


Supporter oss!