Stiler

Bruk stilstokken på sidefeltet til å tilordne stiler til celler og sider. Du kan bruke, oppdatere og endre eksisterende stiler eller opprette nye stiler.

Stilenes dokkbare vindu kan forbli åpent mens du redigerer dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Stiler .


Hvordan man bruker en cellestil:

  1. Merk cellen eller celleområdet.

  2. Dobbeltklikk på stilen i stiler-vinduet.

Cellestiler

Viser listen over tilgjengelige cellestiler.

Ikon cellestiler

Cellestiler

Sidestiler

Viser tilgjengelige sidestiler.

Ikon sidestiler

Sidestiler

Fyllformatmodus

Slår fyllformatmodus på og av. Bruk malingsboksen til å tilordne stilen som er valgt i stiler-vinduet.

Ikon fyllformat modus

Fyllformatmodus

Slik bruker du en ny stil med malingen kan:

  1. Velg ønsket stil fra stiler-vinduet.

  2. Klikk på Fyllformat modus-ikonet.

  3. Klikk på en celle for å formatere den, eller dra musen over et bestemt område for å formatere hele området. Gjenta denne handlingen for andre celler og områder.

  4. Klikk på Fyllformat modus-ikonet igjen for å avslutte denne modusen.

Ny stil fra markeringen

Oppretter en ny stil basert på formateringen av et valgt objekt. Tildel et navn for stilen i Opprett Stil dialog.

Ikon Ny stil fra utvalg

Ny stil fra markeringen

Oppdater stil

Oppdaterer stilen valgt i stilvinduet med gjeldende formatering av det valgte objektet.

Ikono Oppdateringsstil

Oppdater stil

Stiliste

Viser listen over stiler fra den valgte stilkategorien.

I kontekstmenyen kan du velge kommandoer for å lage en ny stil, slette en brukerdefinert stil eller endre den valgte stilen.

Stilgrupper

Lister opp de tilgjengelige stilgruppene.

Supporter oss!