Rediger utskriftsområder

Åpner en dialogboks der du kan spesifisere utskriftsområdet. Du kan også angi rader eller kolonner som skal være gjentas på hver side.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format → Utskriftsområder - Rediger.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Layout - Edit tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Edit.

Fra verktøylinjer:

Icon Edit Print Ranges

Edit Print Ranges


Skrive ut rader eller kolonner på hver side

Angi utskriftsområder for et ark

Utskriftsområde

Lar deg endre på et angitt utskriftsområde.

Velg -ingen- for å fjerne en utskriftsområdedefinisjon for gjeldende regneark. Velg -hele arket- for å angi gjeldende ark som et utskriftsområde. Velg -utvalg- for å definere det valgte området i et regneark som utskriftsområdet. Ved å velge -brukerdefinert- kan du definere et utskriftsområde som du allerede har definert ved å bruke kommandoen Format - Utskriftsområder - Definer. Hvis du har gitt et navn til et område ved hjelp av kommandoen Ark - Navngitte områder og uttrykk - Definer, vil dette navnet vises og kan velges fra listeboksen.

I tekstboksen til høyre kan du angi et utskriftsområde ved referanse eller ved navn. Hvis markøren er i tekstboksen Utskriftsområde, kan du også velge utskriftsområdet i regnearket med musen.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Rader som skal gjentas

Velg én eller flere rader som skal skrives ut på hver side. Skriv inn radreferansen i den høyre tekstboksen, for eksempel "1" eller "$1" eller "$2:$3". Listeboksen viser -brukerdefinert-. Du kan også velge -ingen- for å fjerne en definert repeterende rad.

Du kan også definere repeterende rader ved å dra musen i regnearket, hvis markøren er i tekstfeltet Rader som skal gjentas i dialogboksen.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Kolonner som skal gjentas

Velg én eller flere kolonner som skal skrives ut på hver side. Skriv inn kolonnereferansen i den høyre tekstboksen, for eksempel "A" eller "AB" eller "$C:$E". Listeboksen viser deretter -brukerdefinert-. Du kan også velge -ingen- for å fjerne en definert gjentatt kolonne.

Du kan også definere repeterende kolonner ved å dra musen i regnearket, hvis markøren er i tekstfeltet Kolonner som skal gjentas i dialogboksen.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Supporter oss!