Utskriftsområde

Behandle utskriftsområder. Bare celler i utskriftsområdet vil bli skrevet ut.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format → Utskriftsområder

Fra grensesnittet med faner:

Velg fanen Layout.

Layout-menyen i Layout-fanen, velg Utskriftsområder.

Fra verktøylinjer:

Ikon Utskriftsområder

Utskriftsområder


note

Hvis du ikke definerer noe utskriftsområde manuelt, tildeler Calc et automatisk utskriftsområde for å inkludere alle cellene som ikke er tomme.


Definer

Angi en merket celle eller et merket celleområde som utskriftsområde.

Legg til

Legg det valgte området til i utskriftsområdet.

Tøm

Fjern det valgte utskriftsområdet.

Rediger

Åpner en dialogboks der du kan spesifisere utskriftsområdet.

Supporter oss!