Ark

Angi hvilke elementer som skal skal tas med i utskrifta av alle ark med denne sidestilen. Du kan også angi utskriftsrekkefølgen, det første arknummeret og sidestørrelsen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Format - Sidestil - Ark.


Skriv ut

Definerer hvilke elementer i regnearket som skal skrives ut.

Kolonne- og radoverskrifter

Angi om du vil skrive ut kolonne- («A, B, …») og radoverskriftene («1, 2, …»)

Rutenett

Skriver ut kantene til de individuelle cellene som et rutenett. For visning på skjermen, gjør ditt valg under - LibreOffice Calc - Vis - Rutenettlinjer.

Kommentarer

Skriver ut kommentarene som er definert i regnearket ditt. De vil bli skrevet ut pĂĄ en egen side, sammen med den tilsvarende cellereferansen.

Objekter/bilder

Skriv ut alle bilder og objekter som er satt inn i dokumentet (hvis de kan skrives ut).

Diagrammer

Angi om diagrammene du har satt inn i regnearket skal skrives ut.

Tegneobjekter

Skriv ut alle tegneobjekter.

Formler

Skriver ut formlene i cellene istedenfor resultatene.

Nullverdier

Angi om celler med verdien «0» skal skrives ut.

Siderekkefølge

Definerer rekkefølgen data i et ark nummereres og skrives ut i når de ikke får plass på én utskrevet side.

Ovenfra og ned, deretter til høyre

Velg dette alternativet for ĂĄ skrive ut loddrett fra kolonnen lengst til venstre til bunnen av arket.

Fra venstre til høyre, deretter nedover

Velg dette alternativet for å skrive ut vannrett fra den øverste raden til kolonnen lengst til høyre.

Første sidetall

Velg dette alternativet hvis du vil at denne stilen skal starte sidenummereringen pĂĄ nytt.

Skriv inn nummeret du vil starte pĂĄ nytt pĂĄ.

Skalering

Definerer en sideskala for det utskrevne regnearket.

Skaleringsmodus

Velg en skaleringsmodus fra listeboksen. Passende kontroller vil bli vist under listeboksen.

Forminsk/forstørr utskrift

Angir en skaleringsfaktor for ĂĄ skalere alle utskrevne sider.

Skaleringsfaktor

Skriv inn en skaleringsfaktor. Faktorer mindre enn 100 reduserer sidene, høyere faktorer forstørrer sidene.

Krympe utskriftsområde(r) til bredde/høyde

Angir maksimalt antall sider horisontalt (bredde) og vertikalt (høyde) som hvert ark med gjeldende sidestil skal skrives ut på.

Bredde i sider

Angi høyeste antall sider som skal skrives ut vannrett.

Høyde i sider

Angi høyeste antall sider som skal skrives ut loddrett.

Krymp utskriftsomrĂĄde(r) til antall sider

Angir maksimalt antall sider som hvert ark med gjeldende sidestil skal skrives ut pĂĄ. Skalaen vil reduseres etter behov for ĂĄ passe til det definerte antallet sider.

Antall sider

Skriv inn høyeste antall sider som skal skrives ut.

Supporter oss!