Ark

Angi hvilke elementer som skal skal tas med i utskrifta av alle ark med denne sidestilen. Du kan også angi utskriftsrekkefølgen, det første arknummeret og sidestørrelsen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Side → Ark


Skriv ut

Defines which elements of the spreadsheet are to be printed.

Kolonne- og radoverskrifter

Angi om du vil skrive ut kolonne- («A, B, …») og radoverskriftene («1, 2, …»)

Rutenett

Prints out the borders of the individual cells as a grid. For the view on screen, make your choice under - LibreOffice Calc - View - Grid lines.

Merknader

Prints the comments defined in your spreadsheet. They will be printed on a separate page, along with the corresponding cell reference.

Objects/images

Skriv ut alle bilder og objekter som er satt inn i dokumentet (hvis de kan skrives ut).

Diagrammer

Angi om diagrammene du har satt inn i regnearket skal skrives ut.

Tegneobjekter

Skriv ut alle tegneobjekter.

Formler

Skriver ut formlene i cellene istedenfor resultatene.

Nullverdier

Angi om celler med verdien «0» skal skrives ut.

Siderekkefølge

Defines the order in which data in a sheet is numbered and printed when it does not fit on one printed page.

Ovenfra og ned, deretter til høyre

Velg dette alternativet for ĂĄ skrive ut loddrett fra kolonnen lengst til venstre til bunnen av arket.

Fra venstre til høyre, deretter nedover

Velg dette alternativet for å skrive ut vannrett fra den øverste raden til kolonnen lengst til høyre.

Første sidetall

Angi om den første siden skal starte med et annet sidetall enn «1».

Skriv inn nummeret på den første siden

Skalering

Defines a page scale for the printed spreadsheet.

Scaling mode

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

Forminsk/forstørr utskrift

Specifies a scaling factor to scale all printed pages.

Skaleringsfaktor

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Fit print range(s) to width/height

Specifies the maximum number of pages horizontally (width) and vertically (height) on which every sheet with the current Page Style is to be printed.

Bredde i sider

Angi høyeste antall sider som skal skrives ut vannrett.

Høyde i sider

Angi høyeste antall sider som skal skrives ut loddrett.

Tilpass utskriftsomrĂĄde(r) til antall sider

Specifies the maximum number of pages on which every sheet with the current Page Style is to be printed. The scale will be reduced as necessary to fit the defined number of pages.

Antall sider

Skriv inn høyeste antall sider som skal skrives ut.

Supporter oss!