Sidestil

Åpne et dialogvindu der du kan bestemme utseendet til alle sidene i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Sidestil.

Velg Vis - Stiler () - Velg Sidestil - åpne opp kontekstmenyen for valgt stil - Ny/Endre.


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Side

Angi sidemarg, utseendet på en- og flersidige dokumenter, på sidenummerering og på papirformat.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Topptekst

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Bunntekst

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Ark

Angi hvilke elementer som skal skal tas med i utskrifta av alle ark med denne sidestilen. Du kan også angi utskriftsrekkefølgen, det første arknummeret og sidestørrelsen.

Tilbakestill

Still tilbake endringene på denne fanen, så den blir slik den var før den ble åpnet. Du blir ikke spurt om å bekrefte.

Supporter oss!