Sidestil

Åpne et dialogvindu der du kan bestemme utseendet til alle sidene i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Sidestil.

Fra kontekstmenyen:

Velg Sidestil.

Fra grensesnittet med faner:

I kategorien Layout velger du Sidemarger eller Sidestørrelse eller Sidekolonner og klikker på Flere alternativer. .

Layout-menyen i Layout-fanen, velg Sidestil.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sidestil

Sidestil

Fra tastaturet:

+ Shift + P

Fra statuslinjen:

Klikk på Sidestil-området.

Fra sidefeltet:

Velg Vis - Stiler () - velg Sidestiler - åpne kontekstmenyen for valgt stil - Ny/Rediger stil.


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Angi sidemarg, utseendet på en- og flersidige dokumenter, på sidenummerering og på papirformat.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Område (bakgrunn, fremheving)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Topptekst

Legger til en overskrift til gjeldende sidestil. En topptekst er et område i den øverste sidemargen, der du kan legge til tekst eller grafikk.

Bunntekst

Legger til en bunntekst i gjeldende sidestil. En bunntekst er et område i den nederste sidemargen, der du kan legge til tekst eller grafikk.

Ark

Angi hvilke elementer som skal skal tas med i utskrifta av alle ark med denne sidestilen. Du kan også angi utskriftsrekkefølgen, det første arknummeret og sidestørrelsen.

Tilbakestill

Still tilbake endringene på denne fanen, så den blir slik den var før den ble åpnet. Du blir ikke spurt om å bekrefte.

Supporter oss!