Slå sammen og sentrer celler

Dette er en vekslebar kontroll som slår sammen alle celler i et rektangulært utvalg til en enkelt celle, eller returnerer sammenslåtte celler til de originale individuelle cellene. Ved sammenslåing vil den formatere den sammenslåtte cellen som midtjustert.

Kontrollen vises slått på når det er sammenslåtte celler i utvalget, noe som indikerer at ved å klikke på kontrollen vil disse cellene oppheves.

warning

Om man slår sammen celler, kan det føre til utregningsfeil i formler i tabellen.


For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Slå sammen og opphev sammenslåing av celler - Slå sammen og sentrer celler.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Slå sammen og sentrer celler.

Fra verktøylinjer:

Ikon Slå sammen og sentrer celler

Slå sammen og sentrer celler


Celler kan ikke slås sammen igjen uten først å ha opphevet sammenslåingen.

note

Å slå sammen et cellevalg som delvis inkluderer sammenslåtte celler er vanligvis mulig med Splitter sammenslåtte celler etterfulgt av Slå sammen celler, uten å endre det første utvalget. Resultatet vil i stor grad avhenge av tidligere valg når du slår sammen celler laget med Slå sammen celler Dialogen-alternativene beskrevet nedenfor.


Flervalg støttes ikke, det vil si at utvalget må være rektangulært.

Den sammenslåtte cellen mottar navnet og innholdet til den første cellen i utvalget.

Hvis mer enn én celle som skal slås sammen har innhold, åpnes dialogen Slå sammen celler.

Alternativer for dialogboksen Slå sammen celler

Tre alternativer er tilgjengelige:

Supporter oss!