Vis ark

Viser ark som tidligere var skjult med kommandoen Skjul ark.

Velg bare ett ark for å ringe kommandoen. Det gjeldende arket er alltid valgt. Hvis et annet ark enn det gjeldende arket er valgt, kan du velge det bort ved å trykke mens du klikker på den tilsvarende arkfanen nederst i vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Vis ark.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Layout - Vis ark.

Fra arknavigasjonslinjen:

Velg Vis ark.

Fra verktøylinjer:

Ikon Vis ark

Vis ark


Skjulte ark

Viser en liste over alle skjulte ark i regnearkdokumentet. For å vise et bestemt ark, klikk på den tilsvarende oppføringen på listen og bekreft med OK.

Supporter oss!