Vis ark

Vis ark som tidligere er skjult med kommandoen Skjul. Du kan kun ha valgt et ark før du bruker denne kommandoen. Det gjeldende arket er alltid valgt. Hvis et annet ark enn det gjeldende er valgt, kan du velge det bort ved å trykke på mens du klikker på den tilsvarende fanen nederst i vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk - Vis ark.


Skjulte ark

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Supporter oss!