Ark

Angi arknavnet og skjul/vis de valgte arkene.

For å bruke denne funksjonen …

VelgArk.


Endre navn

Åpne et dialogvindu der du kan gi regnearket et nytt navn.

Skjul

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Vis

Vis ark som tidligere er skjult med kommandoen Skjul.

If a sheet has been hidden, the Show Sheet dialog opens, which allows you to select a sheet to be shown again.

Høyre til Venstre

Endre sideretningen for dette arket til «Høyre-Til-Venstre» hvis du har slått på støtte for kompleks tekstutforming (KTO).

Supporter oss!