Beste kolonnebredde

Definerer den optimale kolonnebredden for valgte kolonner. Den optimale kolonnebredden avhenger av den lengste oppføringen i en kolonne. Du kan velge fra de tilgjengelige måleenhetene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Kolonne → Optimal bredde

Dobbeltklikk på det høyre kolonneskillet i kolonneoverskrifter


Legg til

Legg til ekstra mellomrom mellom den lengste oppføringen i en kolonne og de loddrette kantlinjene rundt den.

Standardverdi

Definerer den optimale kolonnebredden for å vise hele innholdet i kolonnen. Den ekstra avstanden for optimal kolonnebredde er forhåndsinnstilt til 2 mm.

Supporter oss!