Beste kolonnebredde

Defines the optimal column width for selected columns. The optimal column width depends on the longest entry within a column. You can choose from the available measurement units.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Kolonne → Optimal bredde

Dobbeltklikk på det høyre kolonneskillet i kolonneoverskrifter


Legg til

Legg til ekstra mellomrom mellom den lengste oppføringen i en kolonne og de loddrette kantlinjene rundt den.

Standardverdi

Defines the optimal column width in order to display the entire contents of the column. The additional spacing for the optimal column width is preset to 2 mm.

Supporter oss!