Kolonner

Angi kolonnebredden og skjuler/viser de valgte kolonnene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Kolonner


Bredde

Endre bredden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

Optimal Column Width

Skjul

Skjuler valgte rader eller kolonner

Vis

Velg denne kommandoen for å vise tidligere skjulte rader eller kolonner.

Supporter oss!