Kolonner

Angi kolonnebredden og skjuler/viser de valgte kolonnene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Kolonner


Bredde

Endre bredden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

Optimal bredde

Defines the optimal column width for selected columns.

Skjul

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Vis

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Supporter oss!